Епсилон Комюникейшънс услуги зона за потребители екипът за нас за контакти
карта на сайта 
начало
English version 

 

08 януари 2009г.
"Епсилон Комюникейшънс"ООД, СВУБИТ (Специализирано Висше Училище по Библиотекознание и Информационни Технологии) и КТП (Колеж по Телекомуникации и Пощи) започнаха Проект „Сравняване на набор от модели, методи и технологии на електронното обучение като компонент на интегрираната образователна среда във висшите училища”

29 ноември 2007г.
"Епсилон Комюникейшънс" и Инвестиционен посредник "Популярна Каса" започнаха съвместен проект за обучение на търговци (дилъри) на Форекс-пазара.

31 август 2007г.
Епсилон Комюникейшънс ООД в консорциум с APRI Spa - Италия, Louis Berger SAS - Франция и Латона-България АД спечели търг за проект по програма ФАР EuropeAid/121562lD/SER/BG "Technical Assistance to the Institute of Public Administration (IPA) for the development of in-service training network for implementation and enforcement of the acquis".

Продължение »

Народно събрание

Институт по публична администрация

RTX Telecom

БАНТ

Българска образователна коалиция

Още партньори »